BioNTex™ 抗病菌休閒運動服

BioNTex™ 抗病菌休閒運動服
臨近新年係咪仲煩惱緊要買新衫呢?C-Force Biotech運動系列舒適易配搭,仲有內設手"兔"方便撳𨋢開門。配合BioNTex™抗病菌塗層技術,形成終極殺菌屏障,病菌不隨身,為你迎接健康開心的新一年!
BioNTex™ 抗病菌休閒運動服
BioNTex™ 抗病菌休閒運動服
C-Force Biotech致力科研,為香港人提供全方面的健康保障,抗擊病毒入侵
想了解更多抗疫相關產品與資訊,請即上 https://cforcebiotech.com 了解更多
前の記事 次の記事